GIỚI THIỆU VỀ ORINN


SỞ HỮU HỆ THỐNG KÊNH CHUYÊN PHÁT HÀNH NHẠC REMIX VỚI HƠN 5 TRIỆU SUBSCRIBE CÙNG LƯỢT TƯƠNG TÁC KHỦNG NHẤT HIỆN NAY


CHÚNG TÔI TỰ HÀO LÀ ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH NHỮNG BẢN NHẠC ĐẠT TRIỆU VIEW NHIỀU NHẤT VIỆT NAM

38,129,499

5,000,000

3,016,000

200,000

900,000

44,500,000

16,000,000

1,564,000

1,100,000

21,000,000

14,000,000

10,798,000

QUYỀN LỢI


PHÁT HÀNH NHẠC TRÊN CÁC NỀN TẢNG

GIÚP TỐI ƯU DOANH THU BÀI HÁT

HỖ TRỢ KINH PHÍ SẢN XUẤT MV

CHO NHỮNG SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG

HỖ TRỢ LÀM SẢN XUẤT AUDIO

CHO NGHỆ SĨ

HỢP TÁC VỚI orinn RECORDS


TRỰC THUỘC


CÔNG TY GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG